Nowe technologie

Chcemy się przyczynić do rozwoju i propagowania nowych technologii medycznych. Ich niewątpliwą zaletą jest lepsza i dokładniejsza diagnostyka. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na szybszy powrót do zdrowia pacjenta. Bez tych osiągnięć niektóre choroby w ogóle nie mogłyby być leczone.

Do nowych technologii zaliczają się także elektroniczne systemy informatyczne. Jesteśmy świadomi roli internetu we współczesnym życiu prywatnym i społecznym. Pragniemy, by ten środek masowego przekazu był wykorzystany w jak największym zakresie do propagowania tematyki zdrowotnej. Pozwoli to na prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę akcji edukacyjnych. Nie tylko poprzez publikację wartościowych artykułów, ale też dzięki różnego rodzaju szkoleniom on-line.
Wraz z rozwojem technologii mobilnych pojawia się też możliwość przekazywania informacji do każdego i w każdym miejscu. Urządzenia mobilne stają się obecnie także narzędziami diagnostycznymi. Umożliwiają monitorowanie stanu pacjenta, pozyskiwanie na bieżąco informacji o nowych możliwościach leczenia, jak również o działaniach prewencyjnych. Za ich pomocą można na bieżąco korygować swoją dietę czy też konsultować treningi z odpowiednimi specjalistami. W przyszłości aplikacje mobilne staną się standardową drogą kontaktu z lekarzem. Te bogate i wciąż dynamicznie rozwijające się możliwości stoją również w centrum uwagi i działalności naszej Fundacji. Pragniemy, by były coraz lepiej wykorzystywane i przyczyniały się do poprawy stanu zdrowia Polaków.

© Copyright 2015 by FOZP. Wszelkie prawa zastrzeżone.projektowanie stron www