Ochrona zdrowia

Należy podkreślić, że zdrowie to nie tylko sprawa indywidualna, ale również publiczna. Jest ono dobrem społecznym, o które wszyscy powinni dbać. Dlatego też nasza Fundacja stawia je sobie za główny priorytet, a wszystkie szczegółowe cele są podporządkowane poprawie jego jakości.
Jedną z głównych dróg wiodących do tego celu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozpowszechnianie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do aktywności fizycznej- tymi właśnie zadaniami zajmujemy się w codziennej praktyce. Warunkiem sukcesu w realizacji tych oczekiwań jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. W centrum naszej uwagi znajdują się zagadnienia edukacyjne. Pragniemy poprzez szkolenia i publikacje krzewić w społeczeństwie wiedzą na temat zdrowia.

Pamiętajmy jednak, że nasze zdrowie to nie tylko ciało. Często zdrowie definiuje się jako ogólnie dobre samopoczucie. Już Awicenna twierdził, że „zdrowie fizyczne i stan psychiczny człowieka są ze sobą ściśle powiązane” i nie należy tej dawnej mądrości lekceważyć. Dlatego nasze działania nie skupiają się tylko na fizycznej stronie zdrowia. Pragniemy zadbać także o zdrowie psychiczne oraz  o jego wymiar społeczny. Dlatego skupiamy się również na walce z wykluczeniem społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych.

© Copyright 2015 by FOZP. Wszelkie prawa zastrzeżone.projektowanie stron www